Burning Earth


Guilty, angered, of all that's been betrayed
Longing, dreaming, where is yesterday

Day by day we see the world, falling to defeat
Water, air, all are lost, and the food we eat
Needless wars brought about, by the powers hands
Children cry, mothers weep, they can't understand

Calling, begging, do we really hear
Ignoring, denying, from year to year

Burning earth, land of the flame, losing to the force of greed
Burning earth, land of the flame, we forgot her needs

Hour by the hour, we sink into the deep
Money talks, to the guards, stolen in our sleep
Ordinary citizen, ignorance complete
Fooled again, by their ways, often to repeat

Calling, begging, do we really hear
Ignoring, denying, from year to year

Burning earth, land of the flame, losing to the force of greed
Burning earth, land of the flame, we forgot her needs

Save her now, from sea to sea
Time is short, we all believe
Save us all, no amnesty
It's the shame, of humanityCaptcha
Piosenkę Firewind Burning Earth przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Burning Earth, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Burning Earth. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Firewind Burning Earth w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.