Mercenary Man


[Music: Apollo Papathanasio, Gus G, Lyrics: Apollo Papathanasio]

Mama take a look at your boy
Face a man without a soul
He is standing in the doorway
I'll be gone, before the night is over
I have to go, I have to run to the border

Lost my way I run in desperation
Lost the words I lost communication

All I see is death beneath my window
All I need is to heal my broken mind
I will catch my own wounded shadow
Just before we leave it all behind

Mama keep the faith it's alright
Your boy's a mercenary man
A soldier made of steel
A shotgun rings; the wind is calling my name
Fields of gold beneath a blood red sky

Lost my way I run in desperation
Lost the words I lost communication

All I see is death beneath my window
All I need is to heal my broken mind
I will catch my own wounded shadow
Just before we leave it all behind

Just before we leave it all behindCaptcha
Piosenkę Firewind Mercenary Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mercenary Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mercenary Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Firewind Mercenary Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.