Tekst piosenki George Hamilton IV: Fair And Tender Ladies

Fair And Tender Ladies


Come all ye fair and tender ladies take warning how you court young men
They're like a star on a summer morning they first appear and then they're gone
They'll tell to you some loving story and make you think they love you so well
Away they'll go and court some other and leave you there in grief to dwell
[ acguitar ]
Oh love is handsome love is charming and love is pretty while it's new
But love grows cold as love goes old and fades away like morning dew
And fades away like morning dewCaptcha
Piosenkę George Hamilton IV Fair And Tender Ladies przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fair And Tender Ladies, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fair And Tender Ladies. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Hamilton IV Fair And Tender Ladies w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.