Undivine Election


unholy judge on high above
unholy finger you piont at evry one
and you sit alone on your moral throne
none do you serve so you've become your own
you must have died
you must have died
you must have died
to have your foolish pride
black cross within, imagination
while you rid the world of your every sin
so have you become our redemption
a self-righteous master of undivine electionCaptcha
Piosenkę Grammatrain Undivine Election przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Undivine Election, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Undivine Election. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grammatrain Undivine Election w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.