Peace


Peace with me now
I never thought I could know how
Sleep in Your love
I feel Your arms that keep me now

Could never be without You
Could never be without Your love
I feel You from above
Don't ever want to be alone

You'll never leave me drifting
You'd never take away the peace
Or run away from me
Need Your love
LoveCaptcha
Piosenkę Grammatrain Peace przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Peace, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Peace. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grammatrain Peace w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.