Frosty The Snowman


Frosty the snowman was a jolly happy soul
With a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal
Frosty the snowman was a fairy tale they say
He was made of snow but the children know how he come to life one day
There must have been some magic in that old silk that they found
For when they placed it on his head he began to dance around
Frosty the snowman was alive as he could be
And the children say he could laugh and play just the same as you and me
[ acguitar - piano ]
Frosty the snowman knew the sun was hot that day
So he said let's run and we'll have some fun now before I melt away
Down to the village with a broomstick in his hand
Running here and there all around the square saying catch me if you can
He led them down the streets of town right up to the traffic cop
And he only paused a moment when he heard him holler stop
Frosty the snowman had to hurry on his way
But he waved goodbye sayin' don't you cry I'll be back again some dayCaptcha
Piosenkę Hank Snow Frosty The Snowman przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Frosty The Snowman, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Frosty The Snowman. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hank Snow Frosty The Snowman w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.