Problems And Bigger Ones


cross through the border states to the wrong side
and look away, virginia
him:

spend every day like the past is a bridge crossing twenty years
whispers away, not so much
get your poison tongue out of my ear
here's a fact you cannot rise above:
we'll have problems and then we'll have bigger ones
from damage to damned control

you wanted to go alone though
i never said no, i never said no
her:

spiteful confrontations, trial separations,
it's just another present to get past
the man was very helpful but i knew he wouldn't stay
there used to be a baby but the baby went away
forswear what you undergo

you wanted to go alone though
i never said no
i never said no
it doesn't make me cry to hear dylan say

most likely you go your way
i'll go mine
i'll go mine
i'll go mine
forswear what you undergo

you wanted to go alone though
i never said no
i never said noCaptcha
Piosenkę Harvey Danger Problems And Bigger Ones przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Problems And Bigger Ones, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Problems And Bigger Ones. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harvey Danger Problems And Bigger Ones w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.