Songtekst van House Of Large Sizes: Two-liter Man

Two-liter Man


Born in a trunk with my good shoes on
Well you know I could smell a deal
Wastin' away, now I'm treatin' each day
You know this could be your last
Roy and Tim and Rex and John,
You know they're ready to take a ride
You don't know what you ain't got
You know you just run and hide
Two-Liter Man
Born as a skunk with my good fur on
Well you know I could cop a feel
Wastin' away, just erasin' each day
You know you just broke that chance
You don't know what you ain't got
You know you're ready to give it away
You don't see, no, you aren't free
You know you just (?)
Two-Liter Man
Two-Liter Man
Born in a trunk with my good shoes on
Well you know I could smell a deal
Wastin' away, now I'm chasin' each day
You know this could be your last
Tom and Roy and John and Rex
You know they're ready to make a deal
I don't know what I ain't got
You know I'm ready to break the seal
Two-Liter Man
Two-Liter Man
Two-Liter ManCaptcha
Liedje House Of Large Sizes Two-liter Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Two-liter Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Two-liter Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Two-liter Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.