If I Could Tell You


TIME WILL SAY NOTHING BUT I TOLD YOU SO,
TIME ONLY KNOWS THE PRICE WE HAVE TO PAY;
IF I COULD TELL YOU I WOULD LET YOU KNOW

IF WE SHOULD WEEP WHEN CLOWNS PUT ON THEIR SHOW,
IF WE SHOULD STUMBLE WHEN MUSICIANS PLAY,
TIME WILL SAY NOTHING BUT I TOLD YOU SO

THERE ARE NO FORTUNES TO BE TOLD, ALTHOUGH,
BECAUSE I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY,
IF I COULD TELL YOU I WOULD LET YOU KNOW

THE WINDS MUST COME FROM SOMEWHERE WHEN THEY BLOW,
THERE MUST BE REASONS WHY THE LEAVERS DECAY;
TIME WILL SAY NOTHING BUT I TOLD YOU SO

PERHAPS THE ROSES REALLY WANT TO GROW,
THE VISION SERIOUSLY INTENDS TO STAY;
IF I COULD TELL YOU I WOULD LET YOU KNOW

SUPPOSE THE LIONS ALL GET UP AND GO,
AND ALL THE BROOKS AND SOLDIERS RUN AWAY;
WILL TIME SAY NOTHING BUT I TOLD YOU SO?
IF I COULD TELL YOU I WOULD LET YOU KNOWCaptcha
Piosenkę Jimmy Somerville If I Could Tell You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If I Could Tell You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If I Could Tell You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmy Somerville If I Could Tell You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.