Dare To Love


He remembers at 14
He knew what he wanted
He wanted a man no psychiatry
Just to be held to be told it was alright
All he got was a hospital bed
And some pills to sleep at night
In his mind were images so divine
But in his life it was a hell of a time

They locked him away
Because he dared to love
A boy with a man of his own

He wonders if anyone
Has ever heard of him
They kicked in the door
Acting like there was
Some kind of murder going on
Made there love seem dirty
Called him sick called him queer
The law was against him
He was 25 his lover 16
Couldn't believe it was happening
It seemed so unreal
But a cell 12 by 8
made it all so very real

They locked him away
Because he dared to love
A boy with a mind of his own
He loved a boy with a mind of his own

Where is the crime, where is the crime in love

He loved a boy with a mind of his own
They locked him away
Because he dared to love
A boy with a mind of his ownCaptcha
Piosenkę Jimmy Somerville Dare To Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dare To Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dare To Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmy Somerville Dare To Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.