Hurts So Good


Mitchell)
First you take my heart
In the palm of your hand
And you squeeze it tight
Then you take my mind
And play with it all night

You take my pride
And throw it up against the wall
You take me in your arms baby
And bounce me like a rubber ball

I ain't complaining
What you're doing you see
'Cos this hurting feeling is
Oh so good for me

You take my name
And you scandalise it in the street
Oh anything you wanna do
Say it's alright by me

Then you turned me around
And check my masculinity
So let me tell you
You sure look good to me

'Cos baby these things you're doing
believe
They hurt so bad
But it's worth all the misery

Don't you know that it's hurts so good
Hurts so good

Ooh boy please don't ever
Take the heat off me
'Cos it would hurt even more
If you'd ever leave
Even though sometimes
It's hard to me to bear
I make myself hold on
'Cos it kills me I don't care

'Cos baby I don't want you to ever quit
Ooh, it ain't no good 'til it
Hurts just a little bit

Don't you know that it's hurts so good
Hurts so goodCaptcha
Piosenkę Jimmy Somerville Hurts So Good przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hurts So Good, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hurts So Good. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmy Somerville Hurts So Good w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.