Completely Fallen


Once again, I'm caught in there
And there is nowhere left for me to run
All messed up, I was cheated
You went and used me up and kept me down
Now what the hell did I know
Knowing what I know now
I wouldn't go and change a thing
Oh what the hell did I see
Blinded by beauty, go on let it fade away

I don't wanna lose another year
It took me so long to rid my fear
You're out of reach and I'm out of here
And I'm completely fallen
I don't wanna lose another tear
You seem so far when we are near
I'm out of speech and I'm out of here
And I'm completely fallen (completely fallen)

I get up
Get on through this
I can almost touch the other side
I'll survive
I've been through it
As long as faith and hope is on my side
Now what the hell did I know
Knowing what I know now
I wouldn't go and change a thing
Oh what the hell did I see
Blinded by beauty, go on let it fade away

I don't wanna lose another year
It took me so long to rid my fear
You're out of reach and I'm out of here
And I'm completely fallen
I don't wanna lose another tear
You seem so far when we are near
I'm out of speech and I'm out of here
And I'm completely fallen (completely fallen)

So we turn ourselves around
With this freedom that we found

I don't wanna lose another year
It took me so long to rid my fear

I don't wanna lose another year
It took me so long to rid my fear
You're out of reach and I'm out of here
And I'm completely fallen
I don't wanna lose another tear
You seem so far when we are near
I'm out of speech and I'm out of here
And I'm completely fallen

I don't wanna lose another year
It took me so long to rid my fear
You're out of reach and I'm out of here
And I'm completely fallen
I don't wanna lose another tear
You seem so far when we are near
I'm out of speech and I'm out of here
And I'm completely fallen (completely fallen)Captcha
Piosenkę Julie Completely Fallen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Completely Fallen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Completely Fallen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Julie Completely Fallen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.