Move On


Listen up now give me your attention
Gotta let you now how I feel
You made me move in the opposite direction
Let's keep it real
I would have thought you'd know me somewhat better
I guess that I was wrong
You know we could have ended up together
It's just been too long

You gotta move on
It's time for you to go on
With your life
'Cause this time I'm gonna be strong
Move on
You've had your chance but I
I moved on with my life

I figured it out and I'm calm with my decision
I need some distance from you
We tried so hard and it didn't make a difference
You know it too
You see now I'm doing just fine
I'm finally getting by
It was up to me to draw a line
Don't wanna live in a lie

You gotta move on
It's time for you to go on
With your life
'Cause this time I'm gonna be strong
Move on
You've had your chance but I
I moved on with my life

Stop what you're doing to me
You're wasting my time
Gotta take control of this
Why are you confusing me
Ain't it plain to see
I can't be the woman you wanted me to be

You gotta move on
It's time for you to go on
With your life
'Cause this time I'm gonna be strong
Move on
You've had your chance but I
I moved on with my life

- repeat to end -Captcha
Piosenkę Julie Move On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Move On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Move On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Julie Move On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.