Every Little Part Of Me


Julie Berthelsen
Every Little Part Of Me

Can you hear the echo
Footsteps down the hall
Always such lonely
As they're walking away
The man in the mirror
Looks tired and worn
Another Deja Vu day
When your heart is torn

Chorus:
I'm in this melancholy mood
That never does me any good
It gets worse when I'm tired
It's a habit I've acquired
Every little part of me
Is missing you now
Every little part of you
No matter where you are I do
This body aches to be kissing you now
Every little part of you
Deep down to the heart of you
And in the middle of the night
You should hear my spirit cry
Ohh - I - I'm still missing
Every little part of you

Remember when you told me
How pain never lasts
We can win tomorrow
By facing the pasts
How can today then
All that remains
Each and every memory
Is a heartful of pain

Chorus
I'm in this melancholy mood
That never does me any good
It gets worse when I'm tired
It's a habit I've acquired
Every little part of me
Is missing you now
Every little part of you
No matter where you are I do
This body aches to be kissing you now
Every little part of you
Deep down to the heart of you
And in the middle of the night
You should hear my spirit cry
Ohh - I - I'm still missing
Every little part of you

And when I feel the morning light
I reach for you to hold you tight
How I wish I could feel you once more
See the sun rise on your face
But deep down in my heart I know
That maybe I should let you go
But you are a hard habit to break

Every little part of me
Is missing you now
Every little part of you
No matter where you are I do
This body aches to be kissing you now
Every little part of you
Deep down to the heart of you
And in the middle of the night
You should hear my spirit cry
Ohh - I - I'm still missing
Every little part of youCaptcha
Piosenkę Julie Every Little Part Of Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Every Little Part Of Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Every Little Part Of Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Julie Every Little Part Of Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.