Never Really Mine


You looked into my eyes
And my heart lost its mind
Passion doesn't need a reason
I hung on every word
But never really heard
What I made myself believe in

I was yours forever from the day we met
'Till I realized that it was all in my head
You were never really mine
Never really mine
I was cought up in the fantasy
Of what I wanted us to be
But I was only blind
You were never really mine

I used to cry at night
Tryin' to hold on tight
To the ghost of my illusions
How do you lose a love
That never really was
Is there any resolution

I though that you would come around
I thought you'd change
Now this cold reality
Is all that remains

You were never really mine
Never really mine
I was cought up in the fantasy
Of what I wanted us to be
But I was only blind
You were never really mine

I opened up my eyes
And now I realized

You were never really mine
Never really mine
I was cought up in the fantasy
Of what I wanted us to be
But I was only blind
You were never really mine

- repeat to end -Captcha
Piosenkę Julie Never Really Mine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Never Really Mine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Never Really Mine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Julie Never Really Mine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.