And The Rest Will Follow


AND
Crucial context
Pressure drops
Unknown heights
I am, I was
Am I was

THE
Absolution
North in the
Whitewall squall
Here is your why
Is your why

REST
Never to late
To recreate
To mutilate
I'll meet you in
Meet you in

WILL
Desperation
Exit Scene
In cold relief

FOLLOW
The hand
The furnace
The straight faceCaptcha
Piosenkę Project 86 And The Rest Will Follow przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke And The Rest Will Follow, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki And The Rest Will Follow. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Project 86 And The Rest Will Follow w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.