Doomsday Stomp


Let's play a little game
On scribbled paper
You guess the letters
And I'll draw the hanging man

Hint number one is
Five letters inscribed over
The lips of eyeless woman
Asking me for needles and a thread to sew her head back together again
She reaches forward
And grabs ahold of my sleeve
Her antennae wrap around me
Her lungs infect me as she breathes

The roadkill scent of violent city

Oh swollen anthill sore
Insects desperate cries
Oh infected for
Doomsday stomp from the skies

This town made it's guesses
But can't spell her own name
A five letter word for the oncoming plague
A stick figure dangling from stoplight graveCaptcha
Piosenkę Project 86 Doomsday Stomp przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Doomsday Stomp, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Doomsday Stomp. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Project 86 Doomsday Stomp w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.