Subject To Change


Relent to your useless devices
Retreat, your last line of defense
Regress to the hollow relationships that shield you from yourself

Relent to your fortress of skin
Retreat, anything to distract
Regress to your hands as they cover your eyes
But you can't help but peek through the cracks

Cold, hard dread swelling into parallels
To everything you ever said you'd repel
Once with a glimpse now
Second your guess it's
Tough to admit and admit and admit that

Your fate's still undecided
Return
Return
Return

Relent, to the terror that distances you
Retreat, to the habitual grins
Regress to the deception, quiet and tame
Once was transformed, now exactly the same
Remember when you nearly plunged into embrace?
But instead you've chosen to keep it all at bay

Return to yourselfCaptcha
Piosenkę Project 86 Subject To Change przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Subject To Change, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Subject To Change. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Project 86 Subject To Change w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.