Only Time Will Tell


Whatever happened to the friends we had
Just a dusty picture on the shelf
We had our troubles but the times we had
I get this feeling when I'm by myself
And when I get it, I get it bad
[Chorus]
I keep wakin' up with something new
Oh
Am I losing you
Only time will tell
Oh
I keep wakin' up with something new
Oh
Am I losing you
Only time will tell
You took a piece of me with you
There was nothing I could do
You took a piece of me
Now where are you
Are you dusting pictures too
You were the one I never had to tell
My darkest secrets or how I felt
When I get lonely and I'm by myself
I try to imagine what you're doing now
Ohh
[Repeat Chorus]
You took a piece of me with you
There was nothing I could do
You took a piece of me
Now where are you
Are you dusting pictures too
[Repeat Chorus]
Ohh
[Repeat Chorus]Captcha
Piosenkę Saga Only Time Will Tell przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Only Time Will Tell, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Only Time Will Tell. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saga Only Time Will Tell w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.