By the Light of the Magical Moon


I'm gonna dance with my princess
By the light of a magical moon
As I go along my way
I say hey-hey

I'm gonna talk with the elders
And tell all of our hearts
That is good I'll barefoot dance with my baby
By the light of a magical moon

When I slay the darkest day
Then we can play
'Till that deep and joyous day
We'll dance and pray? Captcha
Piosenkę T-Rex By the Light of the Magical Moon przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke By the Light of the Magical Moon, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki By the Light of the Magical Moon. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę T-Rex By the Light of the Magical Moon w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.