Kingston Town


The night seems to fade,
But the moonlight lingers on
There are wonders for everyone
The stars shine so bright,
But they're fading after dawn
There is magic in Kingston Town

Chorus

Oh Kingston Town,
The place I long to be
If I had the whole world
I would give it away
Just to see, the girls at play
Ooh, ooh, ooh

And when I am king,
surely I would need a queen
And a palace and everything, yeah
And now I am king,
And my queen will come at dawn
She'll be waiting in Kingston Town

Chorus

Oh Kingston Town,
The place I long to be
If I had the whole world
I would give it away
Just to see, the girls at play
Ooh, ooh, ooh

And when I am king,
surely I would need a queen
And a palace and everything, yeah
And now I am king,
And my queen will come at dawn
She'll be waiting in Kingston TownCaptcha
Piosenkę UB 40 Kingston Town przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Kingston Town, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Kingston Town. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UB 40 Kingston Town w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.