The Way You Do The Things You Do


You got a smile so bright
you know you could of been a candle
Im holding you so tight
you know you could of been a hand gun
The way you swipe me of my feet
you know you could of been a broom
and baby so, so sweeted
you know you could of been some bird food
well you could of been anything
that you wanted to, I can tell you
the way you do the things you do, (all right)
the way you do the things you do
As pretty as you are
you know you could of been a flower
if good looks were minutes
you know you could of been an hour
The way you stole my love
you know you could of been a crook
and baby you are so smarter
you know you could of been a school girl
well you could of been anything
that you wanted to, I can tell you
the way you do the things you do, (all right)
the way you do the things you do
You make my life so rich
you know you could of been some money
and baby your so sweet
you know you could of been some honey
well you could of been anything
that you wanted to, I can tell you
the way you do the things you do, (all right)
the way you do the things you do
As pretty as you are
you know you could of been a flower
if good looks were minutes
you know you could of been an hour
The way you stole my love
you know you could of been a crook
and baby you are so smarter
you know you could of been a school girl
well you could of been anything
that you wanted to, I can tell you
the way you do the things you do, (all right)
the way you do the things you do

the way you do the things you do, (all right)
the way you do the things you do
(you make my life so sweet)
the way you do the things you do, (all right)
the way you do the things you do
(you make my lofe so seet)
the way you do the things you doCaptcha
Piosenkę UB 40 The Way You Do The Things You Do przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Way You Do The Things You Do, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Way You Do The Things You Do. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UB 40 The Way You Do The Things You Do w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.