Little By Little


Poor man`s anger risingThe ostrich hides his headSoon the red blood will be boilingAnd blue blood will be deadWhile we say
(Chorus)
Little by little by little,And stone by stoneRich man`s mountain comes crumbling down

Poor boy sleeps on straw,The rich boy sleeps in bedThat fat boy fills his belly,My poor boys`s a dead,While we say

(Chorus)

Little by little by little,And stone by stoneRich man`s mountain comes crumbling down

The rich man drives his car past,The poor man on bare feetThat rich man do get what he wantsThe poor must know defeat,While we say

(Chorus)
Little by little by little,And stone by stoneRich man`s mountain comes crumbling downCaptcha
Piosenkę UB 40 Little By Little przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Little By Little, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Little By Little. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UB 40 Little By Little w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.