Letra da música de Antti Tuisku: Rakkauden Anarkiaa

Rakkauden Anarkiaa


Helteisen iltapäivän mä odotan
Ja tiedän sinun kohta saapuvan
Me viime kerran jälkeen sovittiin,
Aika ja paikka mieleen painettiin

Parhaimpiin minä olen pukeutunut
Enkä kenellekkään oo kertonut
Meidän yhteisistä me elävämme

Rakkauden anarkiaa, sydämet nyt vapauttaa
Rakkauden anarkiaa, arjesta se irrottaa

Et ole itsestäsi kertonut,
Sielusi syvyyksiä avannut
Etkä ole multa kysynyt,
Mun historiaa selvittänyt

Eihän tarvitsekaaan meidän tietää,
Toisistamme yhtään enempää
Pelkkä kosketuskin esiin saa,
Kaiken oleellisen paljastaa

Rakkauden anarkiaa, sydämet nyt vapauttaa
Rakkuden anarkiaa, arjesta se irrottaa
Rakkauden anarkiaa, suolaista ja makeaa
Rakkauden anarkiaa, suloista ja mahtavaa
Rakkauden anarkiaa, saat nyt itsesi paljastaaCaptcha
A canção da Antti Tuisku Rakkauden Anarkiaa é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Rakkauden Anarkiaa, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Antti Tuisku Rakkauden Anarkiaa. Nós tentamos as reproduzir as letras de Rakkauden Anarkiaa de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Antti Tuisku Rakkauden Anarkiaano formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.