Friend


Friend, you bring me down
Friend, there's so much around
Try communicating
Don't anticipate
Cause i want to run with you,
Cause I want to run with you,
Cause I want to run with you
And maybe then, we could walk together

Friend, you're getting paranoid
Friend, you're becoming so destoyed
They all laugh at you
They're all dismissing you

Cause i want to run with you
And i want to run with you
And i want to run with you
And maybe then we could walk together

Cause I want to see no pain this time,
Cause I wanna see you shine
Blind me, blind me, blind me

Cause I want to run with you
Cause i wanna run with you
Cause i wanna run with you
And maybe then, we could walk togethertogethertogethertogether
Together
I'm coming to drag you out, to drag you out
and we can walk togetherWe can walk togetherCaptcha
Widget
Liedje Archive Friend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Friendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Friend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Friend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.