Game Of Pool


Playing games
plastic dolls
killing time with alcohol
I need grass and beer
to make the world a little less wierd
to make the world a little more mine
my soul feels guilty
before my body sins
always twist then ride like a candle flame
always twist then ride like a candle flame
life is hard
life is short
but it ain't nobody's fault
life is just a game of a pool
but it can't hurt a fool
no it can't hurt a fool
oh it can't hurt a foolCaptcha
Widget
Liedje Archive Game Of Pool is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Game Of Poolmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Game Of Pool downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Game Of Pool in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.