Joydrops Sometimes


Don't worry about one thing, don't worry about nothing
She said, I'm not gonna let this one go
Nobody's on my side, nobody seems to see
how much, how deep, how far these things can be

My eyes are drying ,I, my eyes are drying, I, I
I still don't even know you, I, I
Still wish that I could hold you, I, I
I sometimes wanna die

And everywhere i go and everyone I see
somehow, almost sets me free
And the space where we meet, is different from the rest
And I just can't seem to forget it

My eyes are drying, I, I
I still don't even know you, I, I
Still wish that I could hold you, I, I
I sometimes wanna die
I sometimes wanna die
I sometimes wanna

And you're at the start, and now you are the end
And you left me with nothing to defend
I need the voice of a good friend

Can't stop myself from laughing, no matter how sad,
these things can be, these things can be

My eyes are brighting, I, I
I still don't even know you, I, I
Still wish that I could hold you, I, I
I still don't even know you, I, I
I sometimes wanna die (x8)
Yeah, I sometimes wannaCaptcha
Widget
Liedje Archive Joydrops Sometimes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Joydrops Sometimesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Joydrops Sometimes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Joydrops Sometimes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.