Bitter Words


Bitter Words - Area 7

How can you believe the things that you say?
You lie and you always contradict yourself,
But it'll come unstuck one day

And why do you persist with the things that you do?
You spend most of your day bringing everyone down,
But it'll all come back on you

Either you don't know what you're doing,
Or you really couldn't care,
Well your bitter words won't get you anywhere

What are you trying to prove?
What are you trying to say?
But is there anything that you haven't destroyed,
Is there anything left in your way?
What are you trying to prove?
Does it really matter anyway?
Well, you pull everything down, just to push yourself up,
But you're the loser at the end of the day

The years go by but still you haven't changed,
Or will you ever make anything of your life,
Or will you always be this way?

And when will you admit that you are wrong?
Well, you think you can hide behind your stubbornness,
But you know that can't last long

Either you don't know what you're doing,
Or you really couldn't care,
Well your bitter words won't get you anywhere

What are you trying to prove?
What are you trying to say?
Well, is there anything that you haven't destroyed,
Is there anything left in your way?
What are you trying to prove?
And, does it really matter anyway?
Well, you pull everything down, just to push yourself up,
But you're the loser at the end of the day

What are you trying to prove?
What are you trying to say?
Is there anything that you haven't destroyed,
Anything left in your way?
What are you trying to prove?
Does it really matter anyway?
You pull everything down, just to push yourself up,
But you're the loser at the end of the day

What are you trying to prove?
What are you trying to say?
Is there anything that you haven't destroyed,
Anything left in your way?
What are you trying to prove?
And, does it really matter anyway?
Well, you pull everything down, just to push yourself up,
But you're the loser at the end of the dayCaptcha
Widget
Liedje Area 7 Bitter Words is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bitter Wordsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 Bitter Words downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bitter Words in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.