Jj


I don't see you everyday
I count the hours that I'm away,
I wish that you were here by me,
Coz this ain't the way that it's supposed to be

Another show, another place,
A picture of you & a smiling face,
A broken heart that you will never see
This ain't the way that it's supposed to be

Lies are told, angry words are said
But when I'm with you - baby I don't care
Right here for you, I will always be,
This is the way that it's supposed to be

I look at you & I see me
I see you, you're all I thought you'd be
How you make me feel, I still cannot believe
But this ain't the way that it's supposed to be

& so I'll call you from the road,
another tour - I'm far away from home,
I wish that you were here by me,
Coz this ain't the way that it's supposed to beCaptcha
Widget
Liedje Area 7 Jj is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jjmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 Jj downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jj in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.