Boys Don't Cry


[Originally by The Cure]

Well I would say I'm sorry
If I thought that it would change your mind
But I know that this time I have said too much
Been too unkind
So I try to laugh about it, cover it all up with lies
Yeah I try to laugh about it
Hiding the tears in my eyes [x2]

Because boys don't cry
Boys don't cry

I would break down at your feet
And beg forgiveness
Plead with you
But I know that it's too late
And now there's nothing I can do

So I try to laugh about it, cover it all up with lies
Yeah I try to laugh about it
Hiding the tears in my eyes

Because boys don't cry
Boys don't cry

I would tell you that I loved you
If I thought that you would stay
But I know that it's too late
And you've already gone away

Misjudged your limits
Pushed you too far
Took you for granted
I thought that you needed me more

I would do most anything
To get you back by my side
But I just keep on laughing
And hiding the tears in my eyes

Because boys don't cry
Boys don't cry
Boys don't cry
Boys don't cryCaptcha
Widget
Liedje Area 7 Boys Don't Cry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boys Don't Crymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 Boys Don't Cry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boys Don't Cry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.