Songtekst van Bing Crosby: God Rest Ye Merry Gentlemen

God Rest Ye Merry Gentlemen


Bing Crosby/Max Terr's Mixed Chorus/John Scott Trotter Orchestra

Written by: (See Notes) 1883

God rest you merry, gentlemen,
Let nothing you dismay,
Remember Christ our Savior
Was born on Christmas Day;
To save us all from Satan's power
When we were gone astray

(Oh tidings of comfort and joy),
(Comfort and joy),
(Oh tidings of comfort and joy)
(Comfort and joy)

In Bethlehem in Jewry,
This blessed Babe was born
And laid within a manger
Upon this blessed morn

The which His Mother Mary
Did nothing take in scorn
(O tidings of comfort and joy,)
(Comfort and joy)
(O tidings of comfort and joy)

From God our Heavenly Father
A blessed Angel came;
And unto certain Shepherds
Brought tidings of the same:
How that in Bethlehem was born
The Son of God by Name
(O tidings of comfort and joy,)
(Comfort and joy)
{O tidings of comfort and joy}Captcha
Liedje Bing Crosby God Rest Ye Merry Gentlemen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied God Rest Ye Merry Gentlemenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby God Rest Ye Merry Gentlemen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje God Rest Ye Merry Gentlemen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.