Silent Night


Bing Crosby/Georgie Stoll Orchestra
Written by: Franz Xaver Gruber/Joseph Mohr

Silent night! holy night
All is calm All is bright
Round yon virgin, mother and child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace
Silent night! holy night
All is calm All is bright
Round yon virgin, mother and child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peaceCaptcha
Liedje Bing Crosby Silent Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Silent Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Silent Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Silent Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.