Silver Bells


Bing Crosby/Dinah Washington (See Notes)
Written by: Jay Livingston/Ray Evans 1951

[Silver bells, silver bells]
It's Christmas time in the city
Ring-a-ling [ring-a-ling],
Hear them ring [ting-a-ling]
Soon it will be Christmas day
City sidewalks, busy sidewalks
Dressed in holiday style
In the air there's a feeling of Christmas
[Children laughing,
People passing,
Meeting smile after smile]
And on every street corner you'll hear
Silver bells, [Silver bells] Silver bells, [silver bells]
It's Christmas time in the city
Ring-a-ling [ring-a-ling],
Hear them ring [hear them ring]
Soon it will be Christmas day
[Strings of streetlights
Even stop lights
Blink a bright red and green
As the shoppers rush
Home with their treasures
Hear the snow crunch
See the kids rush
This is Santa's big day
And above all this bustle you'll hear
Silver bells] the corner Santa Claus,
[Silver bells], it's busy now because
It's Christmas time in the city
Ring-a-ling, [it fills the winter air]
Hear them ring (you'll hear it everywhere]
Soon it will be Christmas day
City sidewalks, [silver bells] busy sidewalks,
[Silver bells] Dressed in holiday style
In the air [It's Christmas time in the city]
There's a feeling of Christmas
Children laughing, [ring-a-ling]
People passing, [Hear them ring]
Meeting smile after smile
Very soon it will be Christmas dayCaptcha
Widget
Liedje Bing Crosby Silver Bells is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Silver Bellsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Silver Bells downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Silver Bells in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.