Winter Wonderland


Bing Crosby
Written by: Dick Smith/Felix Bernard 1934

Sleigh bells ring
Are you listenin'
In the lane
Snow is glistening
A beautiful sight
We're happy tonight
Walking in a winter wonderland
Gone away is the bluebird
Here to stay is a new bird
He sings a love song
As we go along
Walking in a winter wonderland
In the meadow we can build a snowman
Then pretend that he is Parson Brown
He'll say: Are you married?
We'll say: No man
But you can do the jo
When you're in town
Later on
We'll conspire
As we dream by the fire
To face unafraid
The plans that we've made
Walking in a winter wonderland

[Sleigh bell ring] are ya listen'
[In the lane] snow is glissing
A beautiful sight, we're happy tonight,
Walkin' in the winter wonderland

[Gone away is the blue bird,]
Here to stay is the new bird
He sings a love song
As we go along
Walkin' in a winter wonderland
In the meadow we can build a snowman
And pretend that he's a circus clown
[We'll have lots of fun with mister snowman]
Yes, until the other kidies knock him down
Later on, we'll conspire
As we dream by the fire,
To face unafraid,
The plans that we've made,
Walkin' in a winter wonderland
Walkin' in a winter wonderlandCaptcha
Liedje Bing Crosby Winter Wonderland is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Winter Wonderlandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Winter Wonderland downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Winter Wonderland in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.