Jingle Bells


Bing Crosby/The Andrews Sisters/The Vic Schoen Orchestra

Written by: James Lord Pierpont publ 1857

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh!
Jingle bells jingle bells
Jingle all the way!
What fun it is to ride and sing
In a one horse open sleigh!

Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bobtail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight

(Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh!

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh!)

Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bobtail ring
Making spirits bright
Oh, what fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh!

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

* * * * * * * * * * * * * *

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh!

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleighCaptcha
Liedje Bing Crosby Jingle Bells is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jingle Bellsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Jingle Bells downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jingle Bells in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.