Alive


Life was empty without you
Life was empty for me
Then you came along and touched my soul so deeply
Now I'm alive and it feels so good

'Cos I'm Alive and I know
That my prayers have been
Answered and I know that you were watching over me
'Cos everywhere and everyway
'Cos I'm alive, alive
Thanks to you thanks to you thanks to you

Now we're together and I feel complete
Thanks to you I finally know what happiness is
Thanks to you my life
Has a meaning

'Cos I'm Alive and I know
That my prayers have been
Answered and I know that you were watching over me
'Cos everywhere and everyway
'Cos I'm alive, alive
Thanks to you thanks to you thanks to you

and no longer I'll feel so lonelyCaptcha
Liedje Cannibal Corpse Alive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cannibal Corpse Alive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.