Searching For Sluggo


Looking for a friend from years ago
He used to come with us to every show
Always had the time to hang with us
We knew he was someone we could trust

Where has he gone, where has he been
I just can't stop wondering

I would dive in the crowd, and he would pull me out
If the club wouldn't pay, he'd scream and shout
Making sure we were at the shows on time
If you came late, you were left behind

Where has he gone, where has he been
I just can't stop wondering

I'm looking for someone I used to know:I need to know
I'm looking for someone from long ago:I need to know
Where has he gone, where has he been
What has he done, I need to know
So I can find my piece of mind
I need to know so I can stop wonderingCaptcha
Liedje Die Vision Searching For Sluggo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Searching For Sluggomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Vision Searching For Sluggo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Searching For Sluggo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.