The Problem Is You


I've got a list of things that you put me through
I place the blame, you feel no shame for what you do
You like to think of me simply as a machine
And when it's over, you are the one to lose

I've got a clue
The problem is you
Not hard to choose

Hard to believe that anything you say is true
You're not worth listening to, there's nothing left to prove
You can't earn back the trust you take, lying was your first mistake
Now that it's over, you and I are through

I've got a clue
The problem is you
Not hard to choose

It's hard to believe that anything you say is true
You're not worth listening to, there's nothing left to prove
You can't earn back the trust you take, lying was your first mistake
Now that it's over, you and I are throughCaptcha
Liedje Die Vision The Problem Is You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Problem Is Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Vision The Problem Is You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Problem Is You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.