Songtekst van Don Williams: (Turn Out The Light And) Love Me Tonight [Single Version]

(Turn Out The Light And) Love Me Tonight [Single Version]


I've been lonesome, I've been empty
I got an achin' way down inside
I need someone, someone to hold me
Pull down the shade, turn out the light and love me tonight

Don't think about tomorrow it don't matter anymore
We can turn the key and lock the world outside the door
I need you so now, come on let go now
Kick off your shoes, turn out the light and love me tonight

Now don't you worry we're all alone now
Let your hair down, sit by my side
Turn off the TV put on some music
Pull down the shade, turn out the light and love me tonight

Don't think about tomorrow it don't matter anymore
We can turn the key and lock the world outside the door
I need you so now, come on let go now
Kick off your shoes, turn out the light and love me tonightCaptcha
Liedje Don Williams (Turn Out The Light And) Love Me Tonight [Single Version] is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (Turn Out The Light And) Love Me Tonight [Single Version]mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams (Turn Out The Light And) Love Me Tonight [Single Version] downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (Turn Out The Light And) Love Me Tonight [Single Version] in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.