Songtekst van Don Williams: (Turn Out The Lights) And Love Me Tonight

(Turn Out The Lights) And Love Me Tonight


(Bob McDill)

I´ve been lonesome,
I´ve been empty
I got an achin´,
Way down inside
I need someone,
Someone to hold me
Pull down the shade,
Turn out the light
And love me tonight

Don´t think about tomorrow
It don´t matter any more
We can turn the key
And lock the world outside the door

I need you so now
Come on let's go now
Kick off your shoes,
Turn out the light
And love me tonight

--- Instrumental ---

Now don´t you worry
We´re all alone now
Let your hair down
Sit by my side
Turn off the TV
Put on some music
Pull down the shade
Turn out the light
And love me tonight

Don´t think about tomorrow
It don´t matter any more
We can turn the key
And lock the world outside the door

I need you so now
Come on let go now
Kick off your shoes
Turn out the light
And love me tonightCaptcha
Liedje Don Williams (Turn Out The Lights) And Love Me Tonight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (Turn Out The Lights) And Love Me Tonightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams (Turn Out The Lights) And Love Me Tonight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (Turn Out The Lights) And Love Me Tonight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.