Life In Black


[Halford]

Life in black

You never were there for me
No never at all
You never took care of me
You just watched me fall

Life in black
Life in black
Life in black
Life in black

I placed all my faith in you
I needed you here
Christ knows what I've got to do
To rid me of fear

Life in black
Life in black
Life in black
Life in black

You took me for everything
As long as I live
While There's still one breath in you
I'll never forgive

Life in black
Life in black
Life in black
Life in blackCaptcha
Widget
Liedje Fight Life In Black is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Life In Blackmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fight Life In Black downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Life In Black in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.