War Of Words


[Halford]

Congress shall make no law
Respecting an establishment of religion
Or prohibiting the free exercice thereof
Or abridging the freedom of speech
Or of the press
Or of the right of the people peacefully to assemble
And to petition the government for a re-dress of grievances

Revoke this verbal mental muzzle
Protect the freedom of the mind
Speak out against the prejudicial
Extinguish ignorance by mouth

War of words
War of words

Disarm the bigotry with talk, talk
Incite the darkness from the veil
React to rhetoritic conflict
Object with anger at the law

War of words
War of words
War of words
War of words

Congress shall make no law
Respecting an establishment of religion
Or prohibiting the free exercice thereof
Or abridging the freedom of speech
Or of the press
Or of the right of the people peacefully to assemble
And to petition the government for a re-dress of grievances

Denied opinion comes from silence
Remove the pressure of the tongue
Assault by speech toward the discord
Attack the fundamental creed

War of words
War of words
War of words
War of words
A War of words
A War of words
A War of words
A WarCaptcha
Liedje Fight War Of Words is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied War Of Wordsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fight War Of Words downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje War Of Words in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.