Vicious (Middle Finger Mix)


[Halford]

Would I lie to you man
I'm your only friend
Always on your side
Till the bitter end

Vicious, vicious
Fucker, fucker

Vicious, vicious
Fucker, fucker

Let me plan you future
I know what does you good
One more step back further
What's a little blood

Vicious, vicious
Fucker, fucker

Vicious, vicious
Fucker, fucker

I'm all heart and sincere
Trusts my middle name
You can walk on water
You drown I'll take the blame

Vicious, vicious
Fucker, fucker

Vicious, vicious
Fucker, fuckerCaptcha
Liedje Fight Vicious (Middle Finger Mix) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Vicious (Middle Finger Mix)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fight Vicious (Middle Finger Mix) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Vicious (Middle Finger Mix) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.