All You Are Love


It might not mean much to you babe
But it means the world to me
Just a simple touch of your hand
Tells me what love can be

In moments like this, when you are near me
And I can see so far
What ever you say what ever you seem
I love you for all you are

All you see
All you feel
All you are
Love

Somewhere between your heart and mine
Windows open wide
They let the light in with songs in the wind
That send me to your side

Whenever I find you, I'm lost no longer
Wandering so far
Where ever I go what ever I do
I love you for all you are

All you see
All you feel
All you are
LoveCaptcha
Liedje Flatlanders All You Are Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All You Are Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flatlanders All You Are Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All You Are Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.