Dallas


(Jimmie Gilmore)

Did you ever see Dallas from a DC-9 at night?
Well Dallas is a jewel, oh yeah, Dallas is a beautiful sight
And Dallas is a jungle but Dallas gives a beautiful light
Did you ever see Dallas from a DC-9 at night?
Well, Dallas is a woman who will walk on you when you're down
But when you are up, she's the kind you want to take around
But Dallas ain't a woman to help you get your feet on the ground
Yes Dallas is a woman who will walk on you when you're down

Well, I came into Dallas with the bright lights on my mind,
But I came into Dallas with a Dollar and a dime
Dallas is a rich man with a death wish in his eye
A steel and concrete soul with a warm hearted love disguise
A rich man who tends to believe in his own lies
Dallas is a rich man with a death wish in his eyesCaptcha
Liedje Flatlanders Dallas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dallasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flatlanders Dallas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dallas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.