Songtekst van Flatlanders: Tonight I Think I'm Gonna Go Downtown

Tonight I Think I'm Gonna Go Downtown


(Jimmie Dale Gilmore and John Reed)

Tonight I think I'm gonna go downtown
Tonight I think I'm gonna look around
For something I couldn't see
When this world was more real to me
Yeah tonight I think I'm gonna go downtown

My love, my love has gone away
My love, my love what can I say
My love would never see
That this world's just not real to me
And tonight I think I'm gonna go downtown

I told my love a thousand times
That I can't say what's on my mind,
But she would never see
That this world's just not real to me
And tonight I think I'm gonna go downtown

Tonight I think I'm gonna go downtown
Tonight I think I'm gonna look around
For something I couldn't see
When this world was more real to me
Yeah tonight I think I'm gonna go downtownCaptcha
Liedje Flatlanders Tonight I Think I'm Gonna Go Downtown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tonight I Think I'm Gonna Go Downtownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flatlanders Tonight I Think I'm Gonna Go Downtown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tonight I Think I'm Gonna Go Downtown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.