Goin' Away


By Utah Phillips

Is that the moon I see
Over there in the west?
Or just a headlight beam
C&O express?
I know she's gone
Whatever I say
And it won't be long
'Til I make up my mind
And go away

Is that the sun coming up
On that eastern shore
Or just a coal fire glow
Behind the firebox door?
I know she's gone
Whatever I say
And it won't be long
'Til I make up my mind
And go away

See that man? He can't hear the whistle
The damned old fool's caught out on the trestle
He can't go forward and he can't go back
The train kept a-rollin'
Brushed him off the track

Other winds may blow
And the storm will rise
Still I long to go
Where the fast mail flies
I know she's gone
Whatever I say
And it won't be long
'Til I make up my mind
And go away

See that manCaptcha
Liedje Flatlanders Goin' Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goin' Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flatlanders Goin' Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Goin' Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.