How It Goes


That's how it goes babe
Friends they can't be found
People fade away
Don't be so amazed
Cars can take them far
We will be alone

That's how it goes babe
Money trickles down
People make mistakes
Don't be so ashamed
You will be a star
Bringing them back home
You won't be alone

That's how it goes babe
Mountains can't be made
Cities hit the ground
Don't be so profound
You will be the star
Bring them back home
You won't be aloneCaptcha
Widget
Liedje For Stars How It Goes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How It Goesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje For Stars How It Goes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How It Goes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.