In Open Planes


I'd take lightning anyday
Planes they take my fear away
Churchbells ring like broken hearts
Hurricanes
A brand new start
I take thunder over rain
On my back in open plains
I take chains around my heart
Then I shall not fall apart
I guess I'm giving in to love
I guess I'm giving in to kindness
I take love too seriouslyCaptcha
Widget
Liedje For Stars In Open Planes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In Open Planesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje For Stars In Open Planes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In Open Planes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.