Wires


God is watching me,
The stupid things I say
He's holding me,
It's OK

And I don't want to be eternal
I don't want to walk on wires
I just want to know
That it's OK

And I don't want to touch the fire
I don't want to be much higher
I just want to know
That it's OK

I don't want to be your baby
Always saying someday maybe
I just want to know the place you go

And I don't want to be eternal
I don't want to walk on wires
I just want to know the place you go
the place you goCaptcha
Widget
Liedje For Stars Wires is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wiresmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje For Stars Wires downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wires in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.